محاسبه ی تعداد رول کاغذ دیواری

هنگام خرید کاغذ دیواری اکثر سوالات این است که چه تعداد رول برای دیوارها کافی است؟ اغلب فروشندگان کاغذ دیواری به طور تقریبی جواب این سوال را میدهند. شما هم با چند اندازه گیری و محاسبات ساده می توانید تعداد رول های کاغذ دیواری مورد نیاز را بدست بیاورید.

ادامه مطلب