دکوراسیون داخلی پروان

اعضای تیم پروان دکور : مجموعه دکوراسیون داخلی پروان با گردهم آوری تعدادی از گروه های متخصص، تحصیل کرده و نیز باتجربه در گرایش های مختلف حوزه ساختمان و بازرگانی و دیجیتال مارکتینگ تاسیس گردید ، این گروه با هدف ارتقاء سطح خدمات وکیفیت زندگی در ساختمان و همچنین با حرکت به سمت استفاده از مصالح نوین و دوستدار محیط زیست در ساختمان تاسیس وراه اندازی گردیده است.

کلیه فعالیت های این گروه بر اساس منشور اخلاقی تدوین شده و براساس اصل ارائه خدمات صادقانه  و منصفانه اعضای تیم پروان دکور انجام خواهدشد.

تیم و اعضای تیم پروان دکور با تمام وجود در خدمت شماست تا بهترین لحظات را در کنار ما داشته باشید

اعضای تیم دکوراسیون داخلی پروان

مدیریت مجموعه

آقای اسدی

محسن اسدی

مدیریت مجموعه پروان دکور
اعضای تیم دکوراسیون داخلی پروان

مشاوران فروش و فنی

بنیامین خوش احوال

بنیامین خوش احوال

مشاور و کارشناس فنی
هانیه احمدی

هانیه احمدی

مشاور و کارشناس فروش

مریم رضایی

مشاور و کارشناس فروش
ریحانه مختاری

ریحانه مختاری

مشاور و کارشناس فروش
اعضای تیم دکوراسیون داخلی پروان

شبکه های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ

آقای ابراهیمی

حسین ابراهیمی

مدیر شبکه های اجتماعی

امیر نصیب ضرابی

مدیر دیجیتال مارکتینگ و سایت
اعضای تیم دکوراسیون داخلی پروان

خدمات طراحی و بازسازی

صالح موسوی نژاد

مدیر فنی

فوق لیسانس عمران

0915562970

مسعود هنرمندی

ناظرفنی

لیسانس عمران

0915645652

محمد ایرانزاد

مشاور فنی

لیسانس عمران

09157777660

یغمایی

طراح و ناظر برق پروژه

مهندس برق

09151094465

محمودی نسب

طراح

کارشناس معماری

09150747257

ریحانه موسوی نژاد

طراح

کارشناسی معماری