استفاده از گیاهان آپارتمانی دردکوراسیون

استفاده از گیاهان آپارتمانی  میتواند به محیط آرامش شادابی و طراوت ببخشد . بنابراین استفاده هرچه بیشتر از گیاهان قبل ازهر چیزی به سلامت افراد کمک میکند . همچنین استفاده از گیاهان در منزل باعث پاکیزه شدن هوا و همچنین تهویه هوا خواهد شد . بهتر است از گلهایی که برگ های تزئینی گرد داندر در خانه استفاده کنید . چرا که علوم مختلف مشخص کرده اند که اشیا و  هر چیز نوک تیزی با عث پخش انرژی منفی میشود در نتیجه بهتر است از اشیا و گیاهانی در دکوراسیون داخلی منزل استفاده که یا گرد باشند یا دارای زاویه های نرم باشند . -تأثیر رنگ گیاهان آپارتمانی در دکوراسیون منزل بی شک قابل توجه است . با علم روانشناسی میتوان تأثیر رنگ ها را توجیه کرد . گل و گیاهانی که رنگ هایی چون صورتی ،نارنجی و قرمز و...

ادامه مطلب