ایده های خلاقانه ای گوشه های خالی منزل

یکی از این جزییات مهم در دکوراسیون گوشه‌ها هستند.جزییات در دکوراسیون به اندازه بخش‌های اصلی مهم هستند و اگر به آنها دقت کنید و هوشمندانه آنها را انتخاب کنید فضای منزل شما دکوراسیونی به مراتب حرفه‌ای تر خواهد داشت.   صندلی آویزی یک ایده بامزه و خلاقانه برای استفاده از فضای خالی گوشه اتاق، آویختن یک صندلی آویزی از سقف است. اگر طرفدار سبک بوهمین و کولی‌وار هستید این ایده برای شما مناسب است. در عین حال که گوشه سقف از نظر استقامت فضایی مناسب برای نصب این نوع صندلی‌هاست، به دلیل نداشتن پایه‌های دست و پا گیر فضایی شلوغ و به هم ریخته نخواهید داشت. پر کردن گوشه های خالی منزل با گلخانه معلق گوشه‌های اتاق یک فضای عالی برای داشتن گلخانه‌ای کوچک است. اگر نگران شلوغی فضا با میزی پر از گلدان هستید و طرفدار سادگی در منزل...

ادامه مطلب