پوستر سه بعدی

نحوه انتخاب و چاپ پوستر سه بعدی

پوستر با فرمت کوچک شبیه به عدسی را پوستر سه بعدی می گویند. چاپ پوستر سه بعدی نیازمند ابزار خاص است. چاپ پوستر سه بعدی بسته به نیاز مشتری انواع مختلف دارد.

ادامه مطلب