نور پردازی در دکوراسیون داخلی

نور مصنوعی جانشین آفتاب و نور طبیعی و از اجزاء اساسی معماری داخلی است اما برای به حداکثر رساندن امکانات عملی و تزئینی نور، باید پیش از هر چیز بررسی کنید که از نور چه توقعی دارید. اساسا نورپردازی کلی باید ایجاد امنیت کند، یعنی بتوانید به راحتی در روشنائی آن حرکت کنید بدون اینکه با وسایل اتاق برخورد داشته باشید. بعد از آن سلیقه خود و مقتضیات اتاق را بسنجید. شما می‌توانید با نورپردازی درست، فضای کار را روشن‌تر کرده و بر رنگ‌های موجود بیشتر تاکید کنید، به اتاق جذابیت و سرزندگی ببخشید، حال و هوای اتاق‌ها را عوض کنید، فضاهای نامنظم را جمع و جور و اتاق‌های کوچک را جادار و وسیع جلوه دهید. انواع نورپردازی ۱- نورپردازی کلی. ۲- روشنائی محیط کار. ۳-نور تاکیدی (متمرکز). ۱- نور پردازی کلی: نورپردازی غیرمستقیم است که چشم را نمی‌زند و از...

ادامه مطلب