ابزارلازم برای نصب پارکت

هرکاری ابزار و وسایل مورد نیاز خود را می طلبد که با وجود آنها می توان کار مورد نظر را راحت تر و بهتر انجام داد برای نصب پارکت هم ابزارهایی مورد نیاز است که با استفاده از آنها پارکت قابل نصب می شود ، در این مقاله به این ابزار و نحوه ی کاربردشان می پردازیم . کف ساب کف ساب برای از بین بردن چسب بتن هنگامی که بین درز پارکت می رود مورد استفاده قرار می گیرد. زمانیکه مستقیما کف به بتن چسبیده می شود، گرفتن روزنه ها بسیار مهم است زیرا برخی از مواد استفاده شده در درز پارکت ممکن است نسبت به چسب های جدید واکنش منفی نشان داده و برای اتصال پارکت چوبی ایجاد مشکل کنند. با کف ساب پس مانده چسب برداشته می شود. رطوبت سنج رطوبت سنج...

ادامه مطلب