چگونگی تعمیرات فرش ها

فرش ها ازمهمترین وسایل در خانه های سنتی ایرانی می باشد که در صورت قدیمی شدن و آسیب دیدن خوشبختانه به راحتی قابل تعمییر هستند .ممکن است تعمیرات جزئی فرش ازقبیل شیرازه دوزی ، ریشه بافی و عملیات مربوط به صاف کردن کناره های فرش را در صورت داشتن سلیقه و تجربه و حوصله در منزل انجام داد ولی رفو فرش و رفع چروکیدگی فرش به هر کیفیت و مقدار  ، کاریست که تنها ار عهده رفوگران ماهر بر می آید و توصیه می شود زمانی که فرش های شما نیاز به تعمیرات کلی و رفو دارند آنها را به موسسات و یا افراد با تجربه بسپارید به خصوص اگر آنها فرش های ابریشمی و عتیقه باشند . وسایل و ابزار های رفو گری و تعمیر همان هایی هستند که در بافت فرش به کار می...

ادامه مطلب