جایگاه طرح و هنر در دکوراسیون داخلی

وقتی به واژگان طرح و هنر فکر می‎کنیم، می‌بینیم که هر دوی آنها معانی و مفهوم خاص خود را دارند. گاهی اوقات درون مایه این دو واژه با هم ادغام می‎شود و خیلی سخت بتوان تعیین کرد کدام مقوله متعلق به طرح و کدام یک در زیر مجموعه  هنر قرار دارد. در برخی شرایط، طرح‎های زیبایی را دیده‎اید که  هنری در نظر گرفته شده‎اند. هنر می‌تواند در برخی از شرایط کاربردی شود درست است برای خلق هنر به هدف خاصی نیاز نیست و هنر نمی‎تواند کاربردی یا ابزار مفید اجرای عملی قلمداد شود اما اینکه فرض کنیم هتر فاقد هر نوع نقش کاربردی است،فرضیه‎ای نادرست است. در حقیقت نمونه‎های فراوانی در حوزه دکوراسیون داخلی وجود دارد که گویای این مطلب است. حتی هنر را به عنوان نوعی خالص سازی زیبایی در نظر گرفته‎اند، به این معنی که...

ادامه مطلب