دیوار مدرن، با پنل سه بعدی

در یک مکان اگر تمام اجزای طراحی دکوراسیون وجود داشته باشد بازهم اتاق صاف و یکنواخت به نظر میرسد. در هر محیط بسته، مساحت کل دیوارها تقریبا ۴ برابر بزرگ‌ تر از مساحت کف یا سقف آن فضا است. علاوه بر این، قرار گرفتن در زاویه مستقیم دید، دیوارها را به کانون توجه در هر محیطی تبدیل می‌ کند؛ پس باید بیش تر به آن ها توجه نماییم. حس‌ هایی که از سطوح خارجی اشیاء ناشی می‌شوند (صاف، صیقلی، نرم، زبر، خشن و...) از راه حس لامسه منتقل می‌ شود. فکر کنید یک قالی نرم را زیر پاهایتان حس می‌ کنید، دستتان را روی سطح خشن یک میز چوبی حرکت می‌دهید و یا در میان کوسن‌های چرمی روی نیمکت فرو می‌ روید، البته به خاطر داشته باشید که برای احساس بافت‌ ها حتما نباید آن ها را...

ادامه مطلب