دکوراسیون سال نو برای حال نو!

  نزدیک شدن به فصل بهار و عید نوروز، بی خیال ترین آدم ها را هم ناخودآگاه به جنب و جوش وامی دارد. همه اش هم حرفِ خرید وسایل نو نیست که به بهانه شرایط نامساعد مالی، بی خیال تغییر و تحول در ظاهر خودمان و خانه شویم. گاهی می شود با هماهنگ کردن چند دست لباس قدیمی، این بار به شکلی تازه، یک تیپ زیبا خلق کرد یا با تغییر دکور و رنگ آمیزی دیوارها و جا به جا کردنِ چند وسیله، سر و شکل و حال و هوای تازه ای به محیط خانه داد. کافی است حس و میل قشنگ درونی مان برای تغییر در سال نو را بی خیال نشویم و دل به تغییر فصل بدهیم و دست به کار شویم. بگذارید خانه نفس بکشد! اولین و مهم ترین قدم برای خانه تکانی عید نوروز...

ادامه مطلب