ترفند های دکوراسیونی برای زندگی آسان با کودکان

زندگی با کودکان می تواند یک نوع ماجراجویی به حساب آید قاعدتا ما نمی توانیم خودمان را برای همه چیز آماده کنیم، اما می توانیم با انجام ترفندهایی ساده دکوراسیونی زندگی در کنار کودکان را کمی برای خودمان راحت تر کنیم . ۱. نگهداری کتاب کودکان در اتاق غذاخوری نگهداری تعدادی از بهترین کتاب های کودکان و یا حتی دفترهای نقاشی آنها در اتاق غذاخوری می تواند از عصبانیت و بی قراریشان در زمان هایی که غذا دیرتر آماده می شود بکاهد. اگر کودک شما از این فضا به عنوان اتاق بازی و مطالعه خود استفاده کند، خیالتان راحت خواهد بود که در فاصله بین وعده های غذایی می توانید به راحتی آن را تمیز و مرتب کنید. ۲. استفاده از تخته گچی نیمه به جای پنل و قرنیز   این دیوار گچی با ارتفاع نیمه، باعث می شود خیالتان...

ادامه مطلب