کاغذ دیواری مناسب دفتر کار شما

دفتر کار بنا به دلایلی همچون رسمی تر بودن فضاهای اداری نسبت به دیگر فضاها و اهمیت تمرکز مورد نیاز برای انجام کار دکوراسیون باید بهترین شکل طراحی شود، یکی از متریالی که در طراحی داخلی فضای کار می تواند تاثیر زیادی داشته باشد کاغذ دیواری است. کاغذ دیواری مناسب برای فضای کار باید از انواعی انتخاب شود که دارای الگوهای ساده تری هستند. طرح های پیچیده، شلوغ باعث ایجاد حواس پرتی شده و به همین دلیل پیشنهاد نمی شوند. انواعی که دارای الگوهای بسیار ریز هستند و یا چشم را اذیت می کنند، برای اتاق کار مناسب نخواهند بود. اگر بخواهیم با دید کلی به انتخاب کاغذ دیواری برای فضای کار بنگریم، می توان گفت که تعداد نمونه های قابل استفاده در چنین فضاهایی کم و انگشت شمار است. با این حال، طرح های مناسبی...

ادامه مطلب