فنگ شویی دردکوراسیون دستشویی و حمام

حمام و دستشویی در واقع مرکز عنصر آب است. بنابراین باید دقت داشت که در چرخه مناسب قرار گیرد. وجود حمام در اتاق خواب باعث جذب انرژی شما شده و عنصر آب( انرژی مثبت) شما را جذب می‌کند چرا که ویژگی عنصر آب این گونه است. همچنین ماهیت دستشویی به گونه‌ای است که انرژی چی نمی‌تواند به راحتی در آن جریان داشته باشد و اصولاً حمام و دستشویی منفعل هستند و کاملاً تحت کنترل عنصر آب قرار دارند. نکات فنگ شویی در دکوراسیون دستشویی و حمام اگر از فنگ‌شویی در این ناحیه استفاده نشود، ممکن است که انرژی منفی در محیط به جریان افتد و تأثیرات منفی جریان مذکور به طور مستقیم بر ساکنان خانه وارد شود. از طرفی آبی که در جریان باشد، خصوصاً در مسیری که به خارج از خانه هدایت می‌شود، می‌تواند انرژی مثبت به...

ادامه مطلب