فلسفه زیبایی باغهای مینیاتوری ژاپنی

باغ ژاپنی و فرانسوی باغی به رنگ طبیعت باغ های ژاپنی باغ های  سنتی هستند که طرح های آنها با ایده های زیبایی شناسی و فلسفی ژاپن همراه است، از تزئین های مصنوعی اجتناب می کنند و چشم انداز طبیعی را برجسته می کنند. گیاهان و مواد فرسوده، سالم به طور کلی توسط طراحان باغ ژاپنی برای نشان دادن چشم انداز طبیعی باستانی و دور افتاده مملوس میشود.  در دوران امپراطوری ژاپن و  دوره Edo  هنر باستانی ژاپن الهام بخش طراحان باغ  قرار میگرفته است . باغ­های ژاپنی الگوی کوچکی از زیبایی­های طبیعت هستند در واقع به نماد ونشانی از اندیشه ژاپنی، تصویر گر سیر تکاملی آیینی، فرهنگی وهنر این مردم به عنوان یک واحد  طبیعی، مذهبی،اسطوره­شناسی، زیباشناسی ونمادشناشی مردمان این مرز و بوم می پردازد. بررسی نگرش ژاپنی به باغ و طبیعت ریشه ها ایده این باغ های منحصر به...

ادامه مطلب