ترکیب هنر طراحی دکوراسیون داخلی با فناوری اینترنت اشیاء در سال 2020

وقتی نگاهی به گذشته میاندازیم، میبینیم که نسبت به چند سال گذشته در زندگی ما تغییرات زیادی به وجود آمده است که قریباً تمام این تغییرات را باید به پیشرفتهای تکنولوژی و دستاوردهای آن مربوط دانست. علم و دانش آن قدر جلو رفته و پیشرفتهای زیادی را برای ما به ارمغان آورده است که گاهی فکر میکنیم وضعیت کنونی نهایت پیشرفت بشر است و دیگر از این جلوتر نخواهیم رفت؛ اما باید با قاطعیت اعتراف کرد که این تازه اول راه است و هنوز عجایب زیادی در انتظار بشر است که نسلهای آینده شاهد آن خواهند بود؛ یکی از این عجایب موضوعی به نام »اینترنت اشیا« یا IOT است که گاهی اینترنت چیزها نیز نامیده میشود. در این مقاله قصد داریم به معرفی برخی از دستاوردهای اینترنت اشیا دربارهی خانه هوشمند یا smart home بپردازیم: 1...

ادامه مطلب