مقالات

ترکیب هنر طراحی دکوراسیون داخلی با فناوری اینترنت اشیاء در سال 2020

وقتی نگاهی به گذشته میاندازیم، میبینیم که نسبت به چند سال گذشته در زندگی ما تغییرات زیادی به وجود آمده است که قریباً تمام این تغییرات را باید به پیشرفتهای تکنولوژی و دستاوردهای آن مربوط دانست. علم و دانش آن قدر جلو رفته و پیشرفتهای زیادی را برای ما به ارمغان آورده است که گاهی فکر میکنیم وضعیت کنونی نهایت پیشرفت بشر است و دیگر از این جلوتر نخواهیم رفت؛ اما باید با قاطعیت اعتراف کرد که این تازه اول راه است و هنوز عجایب زیادی در انتظار بشر است که نسلهای آینده شاهد آن خواهند بود؛ یکی از این عجایب موضوعی به نام »اینترنت اشیا« یا IOT است که گاهی اینترنت چیزها نیز نامیده میشود. در این مقاله قصد داریم به معرفی برخی از دستاوردهای اینترنت اشیا دربارهی خانه هوشمند یا smart home بپردازیم:

دکوراسیون داخلی

1 )اینترنت اشیا چیست؟
احتماالً تا به حال عبارت اینترنت اشیا از جاهای مختلفی به گوشتان خورده است اما ممکن است دقیقاً معنای آن را ندانسته باشید؛ اینترنت اشیا همانطور که از نامش هم پیداست از دو کلمهی اینترنت و اشیا یا چیزها تشکیل شده است. در واقع در اینترنت اشیا قرار است وسیلههای مختلف به اینترنت وصل شوند؛ این اتصال سبب میشود تا بتوان آنها را از فواصل دور یا نزدیک مدیریت کرد و بر آنها کنترل داشت و ابزار این کنترل ممکن است هر وسیلهی دیجیتالی باشد؛ از تلفن همراه گرفته تا تبلت تا کنترلهای مخصوصی که برای این کار طراحی میشوند. در حال حاضر شرکتهای بزرگ تولیدکننده در زمینههای مختلف از جمله لوازم خانگی، لوازم دیجیتال و… سعی دارند تا تکنولوژی اینترنت اشیا را در ساخت محصوالت خود به کار گیرند و در این زمینه گامهای مؤثری هم برداشتهاند.
2 )خانه هوشمند به چه خانهای گفته میشود؟
خانه هوشمند ترجمهی فارسی عبارت home smart است و اصطالحاً به خانهای گفته میشود که تمام دستگاههای آن به اینترنت متصل است و میتوان آنها را از این طریق کنترل و مدیریت کرد و بر آنها نظارت داشت. تکنولوژی خانه هوشمند در حقیقت سیستم اتوماسیون یک خانه است که برای ساکنان آن راحتی، امنیت و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی را به ارمغان میآورد. اخیراً شرکتهای بزرگی مانند گوگل، اپل و آمازون محصوالت خانگی هوشمندی با نامهای Home Google ،Apple HomeKit وEcho Amazon را طراحی و به بازار عرضه کردهاند.

3 )کاربرد اینترنت اشیا در خانه هوشمند چیست؟
تقریباً تمام وسایلی که در حال حاضر در زندگی ما وجود دارند و در خانه یافت میشوند، میتوانند از طریق اینترنت اشیا به شکل هوشمند در آیند. یکی از کابردهای مهم و جذاب IOT استفاده در سیستم روشنایی و نورپردازی خانه است. IOT به ساکنان یک خانه هوشمند این امکان را میدهد که نور را متناسب با کاربریهای متفاوت به حالتهای مختلف در آورند؛ مواقعی مانند مطالعه، خواب، میهمانیها و… مثالهایی از زمانهایی هستند که نیاز است تا نورها حالت ویژهای به خود بگیرند و این کاری است که اینترنت اشیا به خوبی از عهدهی آن برمیآید. کاربرد دیگر IOT در تلویزیونهای هوشمند است که امکان تنظیمات دلخواه برای دیدن برنامهها و انتخاب و پخش آنها را میدهد. ترموستاتهای هوشمند یکی دیگر از دستاوردهای اینترنت اشیا هستند که امکان کنترل دمای منزل را از هر نقطه فراهم میکنند. یکی دیگر از کاربردهای اینترنت اشیا در خانه هوشمند شیرآالت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

4 )اینترنت اشیا چه کاربردی در شیرآالت دارد؟
یکی از مهمترین رسالتهای اینترنت هوشمند کنترل میزان مصرف آب و انرژی است. در یک home smart یا خانه هوشمند مصرف آب به بهترین شکل ممکن صورت میگیرد و علت آن امکان کنترل میزان خروجی آب به صورت دقیق است. یکی از متداولترین مشکالتی که برای هدر رفت آب در منازل مسکونی پیش میآید، نشتیهای آب است. این نشتیها هر ساله درصد باالیی از اتالف آب را به خود اختصاص میدهند بدون آن که ساکنان خانه از آن مطلع باشند. اینترنت اشیا بر نشتیهای آب در قسمتهای مختلف شبکهی لولهکشی خانگی نظارت دارد و به محض وجود آن در هر نقطه، ساکنان را مطلع میسازد؛ در برخی موارد حتی ممکن است بتوان وسیلهای را طراحی کرد تا به صورت خودکار مانع نشت آب شود. همچنین اینترنت اشیا میتواند الگوهای مصرف را به طور چشمگیری تغییر دهد. برای مثال میزان آبی که در قسمتهای مختلف منزل از جمله حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه مصرف میشود، میتواند به وسیلهی اینترنت اشیا برنامهریزی شود. همچنین در اماکن عمومی و شرکتها از طریق اینترنت اشیا میتوان مصارف آب را حتی برای هر شخص به صورت جداگانه کنترل کرد و بر آنها نظارت داشت. شیرآالت هوشمند میتوانند بر اساس دما و میزان حجم خروجی آب در ساعات متفاوت از شبانه روز، ماه و حتی سال برنامهریزی شوند. کنترل قسمتهای مختلف خانه هوشمند از طریق اینترنت اشیا میتواند سهم مهمی را در حفظ انرژی برای نسلهای آینده ایفا کند؛ به همین دلیل دانشمندان به دنبال آن هستند تا در یک دههی آینده بتوانند IOT را به صورت گسترده در home smart یا خانه هوشمند در سراسر جهان به کار گیرند. یکی از متداولترین مشکالتی که برای هدررفت آب در منازل مسکونی پیش میآید نشتیهای آب است؛ این نشتیها هرساله درصد باالیی از اتالف آب را به خود اختصاص میدهند بدون آن که ساکنان خانه از آن مطلع باشند. اینترنت اشیا بر نشتیهای آب در قسمتهای مختلف شبکه لوله کشی خانگی نظارت دارد و به محض وجود آن در هر نقطه، ساکنان را مطلع میسازد؛ در برخی موارد حتی ممکن است بتوان وسیلهای را طراحی کرد تا به صورت خودکار مانع نشت
آب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *