پوستر دیواری  طرح سنتی ایرانی

طرح سنتی ایرانی در طرحهای نستعلیق و خوشنویسی در طرحها و رنگهای بسیار متنوع و باقیمتهای بسیار مقرون به صرفه است .